Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderGavekortHandel & ErhvervOmBliv medlemMedlemmerArrangementerKontaktLedige erhvervslejemålStart virksomhedÅbningstiderUdviklingsrådByerFormålØU filmHvem er vi?OrganisationProjekterMøder - ReferaterVedtægterÅrsmøderBorgerforeningMereKulturdageneSkulptur ØlgodBosætningUdviklingsplanerInstitutionerForeningerVigtige tlf.nr.
Ølgod
Foto:

Generalforsamling i Ølgod Borgerforening

Generalforsamling på Hotel Hjedding tirsdag den 27. februar kl. 19.30

Bliv medlem: Kontingent for 2018 er pr. husstand kr. 100,00 og bedes indbetalt senest den 10. februar 2018

til Andelskassen på konto nr. 5990-10 72 278

eller MobilePay 38111. (MobelePay-MyShop)

Oplys venligst navn og adresse og evt. medlems nr.

Kontant til Anne Marie Jensen, Storegade 20, 1. S, tlf. 51236263.

Der er fælles spisning for de tilmeldte kl. 18.00 så mød op kl. 17.45, så vi kan begynde præcis. Tilmelding til spisning: Man bedes tilmelde sig til spisningen på Hotel Hjedding på tlf. 75 24 40 19 senest den 26. februar og angive om man ønsker schnitzler eller gule ærter til en pris af kr. 85,00 excl. Drikkevarer.

Efter den ordinære generalforsamling vil Bjørn Rasmussen fortælle om Ølgod Handel og Erhverv 2018 og Jytte Aggeboe fra Ølgod Efterskole vil fortælle om efterskolelivet i Ølgod  i 2018.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og to stemmetællere.
2. Formandens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Valg af bestyrelsen samt valg af en suppleant. På valg er Susanne Agentoft,der er villig til genvalg og Jørgen Møller Kristensen, der ikke genopstiller.
5. Valg af to revisorer Bent Nielsen og Bøje Meiner Jensen.
6. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen foreslår at vedtægternes § 7 pkt. 1 ændres, idet der tilføjes ”og to stemmetællere, og at § 8, pkt. 4. ændres til: ”Foreningen tegnes af formanden og kassereren”.

7. Evt.

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen.

 

PS 1: Bestyrelsen består af Jesper Elliot Petersen, Susanne Agentoft, Jørgen Møller Kristensen, Anne Marie Jensen og Hans Vestager.

 

PS 2: Der er generalforsamling i Udviklingsrådet torsdag den 15. marts kl. 19 i Kulturhuset.

Jesper Elliot