Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderGavekortHandel & ErhvervOmBliv medlemMedlemmerArrangementerKontaktLedige erhvervslejemålStart virksomhedÅbningstiderUdviklingsrådByerFormålØU filmHvem er vi?OrganisationProjekterMøder - ReferaterVedtægterÅrsmøderBorgerforeningMereLegepladser KulturdageneSkulptur ØlgodBosætningUdviklingsplanerInstitutionerForeningerVigtige tlf.nr.
Ølgod
Foto:

Borgermøde: Mød op og vær med til at sætte præg på Ølgods bymidte!

Varde Kommune inviterer til borgermøde om fremtidige planforhold i det centrale Ølgod tirsdag den 26. november på kulturhuset

Mødedato: 26. november 2019 klokken 17:00-19:00

Adresse: Kulturhuset, Vestergade 5

 

Varde Kommune har igangsat en revision af planforholdene i bymidten i Ølgod, og inviterer hermed offentligheden til borgermøde om udkastene til nyt plangrundlag. Revisionen omhandler:

 

  • Ny lokalplan 24.01.L09 for Ølgod bymidte
  • Kommuneplantillæg 34 for tilretning af de planlægningsmæssige rammer i det centrale Ølgod
  • Fornyet vurdering af bevaringsværdige ejendomme
  • Aflysning af ældre lokalplaner

 

Udkastene til lokalplan og kommuneplantillæg er fortsat under bearbejdning, og er endnu ikke politisk behandlet. Offentligheden vil udover ved denne forhøring også få lejlighed for at indsende høringssvar angående planerne når disse sendes i offentlig høring som politisk vedtagne forslag.

 

PLANERNE

Udkast til Lokalplan 24.01.L09

Formålet med planforslaget er at sikre og udvikle bestående bymiljøer ud fra et helhedshensyn af midtbyen .

Udkast til kommuneplantillæg 34

Formålet med planforslaget er at justere nuværende kommuneplanrammer, for at understøtte bestemmelserne i en fremtidig lokalplan for området.

Lokalplaner der aflyses som følge af Lokalplan 24.01.L09

Med baggrund i udarbejdelsen af nyt plangrundlag for bymidten i Ølgod aflyses følgende lokalplaner: Lokalplan 1-36, Lokalplan 1.14, Lokalplan 1.14.1, Lokalplan 1.8 og Lokalplan 1.9.

 

Høringsfrist: 1. december 2019

Alle har ret til at komme med bemærkninger. Alle skriftlige bemærkninger vil indgå i den videre behandling, og bliver offentliggjort på Varde Kommunes hjemmeside.

 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL LOKALPLAN 24.01.L09

Kommentarer eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Lokalplan 24.01.L09 - Ølgod”.

 

HØRINGSSVAR TIL UDKAST TIL KOMMUNEPLANTILLÆG 34

Kommentarer eller ændringsforslag skal være skriftlige, og sendes på mail til planogby@varde.dk eller som brev til Plan og Vækst, Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde og skal være kommunen i hænde senest datoen for høringsfrist.
Mærk bidraget med ”Kommuneplantillæg 34 - Ølgod”. 

onsdag 20 nov 2019 - Kirstine Faber Krog